HOME    |     GIỚI THIỆU CÔNG TY  >   Lời chào


Vật liệu hoàn thiện được sử dụng cho nền bê tông trong nước (Hàn Quốc) đang sử dụng vật liệu hữu cơ tổng hợp nguồn gốc hỗn hợp từ dầu mỏ (nguyên liệu hóa thạch) như Epoxy, Uretan.

Nhưng những vật liệu xây dựng từ hỗn hợp dầu mỏ không chỉ gây hại cho môi trường và sức khỏe con người mà cũng không thể bỏ qua phí bảo trì .

Đặc biệt, có thể thấy các vụ hỏa hoạn gần đây nhiều loại khí độc phát sinh từ các vật liệu gây tổn hại đến sức khỏe con người.

Để giải quyết các vấn đề đó công ty HK DR.FLOOR CO.,LTD đã phát triển Dr.Floor Flooring System thân thiện với môi trường sử dụng vật liệu chủ yếu là hữu cơ. Hiện tại đang tích cực tiến vào các thị trường Đông Nam Á  như Philippin, Trung Quốc , Indonesia, Việt Nam với nền tảng hệ thống kỹ thuật tiên tiến.Đặc biệt tại thị trường Việt Nam đã thành lập công ty chuyên về đánh bóng bê tông “HK Dr.Floor Vietnam” và công ty chuyên đổ và xoa nền bê tông “HK Super Flat Vietnam” nên công ty đang tiến hành dịch vụ một cửa liên quan đến nền bê tông từ công đoạn đổ bê tông , xoa nền bê tông và cuối cùng đánh bóng bê tông.HK DR.FLOOR CO.,LTD là công ty chuyên về nền bê tông hiện đang cung cấp và xây dựng hệ thống thân thiện với môi trường cho toàn bộ hoàn thiện nền bê tông bao gồm quản lý, hoàn thiện, thi công bất đầu từ sản xuất sản phẩm cần cho hoàn thiện nền bê tông. Tại trụ sở chính hiện đang thi công và sản xuất sản phẩm tổng thể cần cho nền bê tông như chất đánh bóng, chất tay rửa cần cho quản lý sau này, không những vậy công ty đang sản xuất các công cụ, chế tạo OEM, và phát triển các trang bị cần thiết và cũng đang cung cấp giải pháp tổng thể liên quan đến nền bê tông và cũng đang đào tạo bồi dưỡng các kỹ thuật thi công.


Tiếp nữa, để ứng phó với thay đổi nhanh của thị trường. Trụ sở chính đang thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển kỹ thuật robot printing thân thiện với môi trường và đang phát triển và khai thác kỹ thuật TEZZAZO có thể coi là đỉnh cao của kỹ thuật nền bê tông và phát triển in 3D sử dụng robot printing.

Chúng tôi HK DR.FLOOR CO.,LTD sau khi thi công chúng tôi sẽ chuyên nghiệp xây dựng hệ thống nền thân thiện với môi trường cùng với dịch vụ quản lý A/S chu đáo.


HK DR.FLOOR CO.,LTD giám đốc : KIM KI HO