HOME    |   SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ   >   Thi công và giám sát của Dr. Floor


Mang 3 mục đích sử dụng 


Thi công của Dr.Floor phân loại mang ba ứng dụng chính (1:Không gian kinh doanh, văn phòng /2: nhà kho , công xưởng /3: bãi đỗ xe) những sản phẩm này được cung cấp giá thành và chất lượng tốt nhất theo ứng dụng riêng.


Dr.Floor do tách riêng công đoạn với hóa chất đi theo với hiện trường nền bê tông nên công ty đang cung cấp 5 loại hình dịch vụ phù hợ với nhu cầu ứng dụng của khách hàng (đánh bóng cơ bản, đánh bóng Standard, đáng bóng beauty, đánh bóng Premium, đánh bóng Luxury).


Công đoạn thi công và loại hình dịch vụ 

Thi công của Dr.Floor được cung cấp tính cạnh tranh về giá thành và chất lượng sản phẩm cao nhất ứng dụng riêng cho 3 loại khác nhau.


Loại hình dịch vụ được phân loại có thể lựa chọn 5 loại hình dịch vụ khác nhau về công đoạn thi công ứng dụng riêng theo lựa chọn khách hàng . HK DR.FLOOR đang tiến hành giám sát và thi công bằng đội ngũ kỹ thuật liên quan đến thi công nên bê tông.


Công đoạn thay đổi theo giá thi công , thiết kế mong muốn và hiện trường thi công chỉ định.