HOME    |     SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ  >   Hóa chất đánh bóng của Dr.Floor


Dr.Licrete

Dr.Licrete là hóa chất tăng cứng và phòng tránh tính trung tính bê tông, tính hóa tan sản xuất bởi công ty Dr.Floor. Do thẩm thấu vào khe hở nhỏ của bê tông dẫn tới phản ứng hóa học giữa silicate, nhôm, chất vô cơ, đất sét, vôi.

Dr.Licerte do chỉ giảm độ axit của bê tông không phải là khái niệm gắn kết như keo hoặc liên kết hóa chất cơ bản ngăn chặn phản ứng xít hóa, Dr.Licerte giúp giữ tạo hợp nhất bằng một khối thống nhất phản ứng hóa học giữa cát, xi măng, đá.

Ngoài ra Dr.Licerte là hóa chất được làm bằng chất vô cơ nên có thể thấm sâu đến mức tối đa của bê tông vài cm theo độ cứng của bê tông.
Dr.Licerte là sản phẩm tăng tính bền tuổi thọ cho bê tông thi công một lần và là sản phẩm thân thiện với môi trường làm bằng vật liệu vô cơ không chứa chất dầu mỏ hoặc các chất có nguồn gốc từ hợp chất dầu mỏ.

PHÂN LOẠI 
NỘI DUNG 
GHI CHÚ
TÊN SẢN PHẨM 
Dr. Licrete
Tính ổn định,
 rút ngắn thời gian khô ráo
DIỆN TÍCH THI CÔNG 
5~10 m²/l
Sử dụng  nguyên chất
PHƯƠNG PHÁP PHỦ HÓA CHẤT
Có thể sử dụng rẻ lau , con lăn ,bình xịt khí
Phủ hóa chất sau 7 giờ
PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG 
Mài bê tông,
phủ hóa chất Dr.Licrete
Rút ngắn thời gian khô ráo và thời gian thẩm thấu,
cắt giảm chi phí vượt trội trong công việc

Dr.Crete-Li

Dr.Crete-Li là hóa chất tăng cứng và phòng tránh tính trung hòa bê tông của khối Lithium Silicate, Dr.Crete-Li tăng cứng bê tông thi công một lần giống với Dr.Licerte ngăn chặn bụi và làm cho bóng sàn.
Dr.Crete-Li tạo cho bê tông cứng hơn, thời gian khô nhanh hơn so với Dr.Licerte và chống lại độ ẩm cao.

Ngoài ra Dr.Crete-Li là sản phẩm thân thiện môi trường tăng cường bảo vệ khỏi ôi nhiễm , bảo vệ tính ăn mòn và giữ bóng mặt sàn .

PHÂN LOẠI 
NỘI DUNG 
GHI CHÚ
TÊN SẢN PHẨM 
Dr.Crete-Li
Rút ngắn thời gian khô ráo
DIỆN TÍCH THI CÔNG 
10~15 m²/l
Sử dụng  nguyên chất
PHƯƠNG PHÁP PHỦ HÓA CHẤT
Có thể sử dụng rẻ lau, con lăn ,bình xịt khí
Phủ hóa chất sau 2giờ
PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG 
Mài bê tông,
phủ hóa chất Dr.Crete-li
Rút ngắn thời gian khô ráo và thời gian thẩm thấu,
cắt giảm chi phí vượt trội trong công việc

HÓA CHẤT TĂNG CỨNG BÊ TÔNG Dr.Color-Li

Dr.Color-Li là thuốc nhuộm / tăng cứng chất lỏng có tính thẩm thấu chuyên dùng cho bê tông hỗn hợp với Dr.Crete-Li, có thể  thể hiện rõ cảm nhận về màu sắc trên bề mặt bê tông.
Dr.Color-Li là sản phẩm với khả năng kết hợp của tăng cứng và màu sắc chỉ thi công một lần hợp nhất.
Sản phẩm này có 16 màu khác nhau, nếu pha trộn tỷ lệ vừa đủ vào sản phẩm mỗi loại thì có thể hiện hầu hết các loại màu sắc.
Ngoài ra cũng có thể thể hiện màu sắc nhạt sau khi pha với nước.
Để đạt tính thẩm mỹ cao sau khi thi công Dr.Color-Li nếu phủ lớp Ceramic có thể cảm nhận được bề mặt đẹp lâu dài.


PHÂN LOẠI 
NỘI DUNG 
GHI CHÚ
TÊN SẢN PHẨM 
Dr.Crete-Li
Rút ngắn thời gian khô ráo
DIỆN TÍCH THI CÔNG 
10~15 m²/l
Sử dụng  nguyên chất
THÀNH PHẦN CHỦ YẾU
Dr.Color-Li là sản phẩm với khả năng kết hợp của tăng cứng và mà

PHƯƠNG PHÁP PHỦ HÓA CHẤT
Có thể sử dụng rẻ lau , con lăn ,bình xịt khí
Phủ hóa chất sau 2giờ
PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG 
Mài bê tông,
Phủ hóa chất Dr.Crete-li
Rút ngắn thời gian khô ráo và thời gian thẩm thấu,
cắt giảm chi phí vượt trội trong công việc