HOME    |     GIỚI THIỆU CÔNG TY    >   đường đến


HK Dr.Floor Trụ sở chính(Hàn Quốc)
   Địa chỉ  :  18, Bangdeunggil 46, Docheok-myen, Gwangju-si, Gyeonggi-do, Korea
   sđt  : 031-798-5007
   Fax : 070-7500-0712
HK Dr.Floor Vietnam
   Địa chỉ :  BT1-A131, Splendora project, An Khanh commune, Hoai Duc district, Hanoi
   sđt : +84 823 447 198 (Vietnamese) / +84 94- 1230974 (HK Super Falt Vietnam)